4 december 2023

Van ons eigen energiecollectief – Vooruitblik energie tarieven

Markttarieven gestegen

De energietarieven rezen de afgelopen 2 jaar de pan uit. Een aantrekkende markt na Corona zorgde ervoor dat de vraag groter was dan het aanbod, wat resulteerde in een eerste stijging. Vervolgens kwam de oorlog in Oekraïne waardoor de gastoevoer vanuit Rusland naar Europa flink werd gereduceerd. Hierdoor werden we meer afhankelijk van kolen- en kernenergie, welke door een droge zomer minder beschikbaar werden. Dit resulteerde uiteindelijk in een extreme piek in de marktprijzen van augustus 2022.

 

Sinds maart zien we de markttarieven stabiliseren. Wel zien we dat leveranciers sinds 2022 de risicomarges flink hebben verhoogd. Daarnaast hebben de hogere CO2 heffingen een prijs stuwend effect.

 

Collectieve tarieven stijgen beperkt mee

Het collectief heeft de tarieven in 2020 deels vastgezet vóór de hectiek in de markt. Deelnemers van het collectief hebben hierdoor beperkt last gehad van de extreme tarieven in 2022. Zij profiteren nog tot einde van het jaar van deze gunstige contracten. Inmiddels zijn de tarieven gelukkig een stuk lager en minder volatiel.

Vanaf januari 2024 zullen de deelnemers van het collectief ook te maken krijgen met gestegen tarieven. Door collectief te onderhandelen hebben we de risicomarges zoveel mogelijk weten te beperken. Dit resulteert in scherp onderhandelde opslagen wanneer we deze vergelijken met de markt. Hierdoor kan het collectief nog steeds lagere tarieven bieden dan de gebruikelijke markttarieven.

 

Vooruitblik

Volle gasvoorraden (99,7 % vulling), een tot nu toe een milde winter, uitstekende aanvoer vanuit Noorwegen en Amerika, in combinatie met slechte economische situatie in China (waardoor Amerikaans gas massaal naar Europa blijft komen) geven een solide basis voor stabiele tarieven.

Men houdt nu nog rekening met het risico van minder toevoer en dalende temperaturen. Hoe verder de winter vordert, hoe minder risico er is. Na het stookseizoen is een variabele beursprijs voor elektra tussen de 8 en 10 ct/kWh volgens de analisten haalbaar. En zonder de huidige risicopremie zou een gastarief rond de 30 ct/m3 haalbaar kunnen zijn.

 

Tarieven inclusief belastingen

In de belastingtarieven vindt per 2024 ook een wijziging plaats. De belastingtarieven voor elektra worden iets lager, voor gas wordt de energiebelasting verhoogd. Voor elektra zal de belasting in de eerste schijf tot 10.000 kWh worden verlaagd van ca. 12,6 naar 10,9 ct/kWh. De belasting op gas zal worden verhoogd van ca. 49 naar 58 ct/m3.

De elektratarieven worden dan indicatief: 12 ct levering + 11 ct belasting eerste schijf*= 23 ct/kWh**.

Voor gas wordt dit dan indicatief 44 ct levering + 58 ct belasting eerste schijf*= 102 ct/m3**.

*Exacte tarieven en wijzigingen van de andere schijven zijn nog niet bekend.

**Exclusief BTW en transport. Transport is afhankelijk van de grootte van uw aansluiting, maar daar kunt u ongeveer 3 cent voor aanhouden.

 

We bevelen dit partnerschap nogmaals van harte bij u aan!

Namens de samenwerkende ondernemersverenigingen kan PM Energie u onder andere helpen met een van de volgende onderwerpen.

  • Collectieve in- en verkoop van elektra en gas
  • Collectieve inkoop van grootzakelijke meetdiensten
  • Online inzicht in uw energieverbruik
  • Begeleiding bij realisatie van zonne-installaties
  • Optimalisatie van netwerkkosten / gecontracteerd vermogen
  • Reductie van energiebelastingen
  • Energieregisseur bedrijventerreinen / congestie-oplossingen

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.