Over ICC

Samen voor ondernemend Staphorst!

ICC Staphorst is de ondernemersvereniging voor alle bedrijven in Staphorst, van industrieel, handel en transport, tot bouw, dienstverlening en aanverwante sectoren. De ICC heeft geen toelatingseisen. Voor oud-bedrijfsleden bestaat een persoonlijk lidmaatschap.

Als vertegenwoordiger komt ICC op voor de ontwikkeling van het Staphorster bedrijfsleven, door een collectieve stem te vormen richting gemeente, andere overheidsdiensten of organisaties en concrete doelen na te streven. Op die manier verbinden, versterken, vertegenwoordigen en faciliteren wij onze buitengewoon ondernemende gemeente. De ICC brengt ondernemers samen en initieert proactief thema’s/projecten voor het algemeen belang van ondernemend Staphorst.

Dit wil ICC bereiken door:

  • Informatieve (netwerk)bijeenkomsten, lezingen en excursies te organiseren;
  • Op te treden als woordvoerder/gesprekspartner richting gemeente, andere overheidsdiensten en organisaties;
  • Als bemiddelaar op te treden voor de gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld energie en glasvezel;
  • Gezamenlijke doelen te stellen die bijdragen aan het ondernemerschap in Staphorst;
  • Als proactieve en faciliterende partij op te treden bij het bereiken van de doelstellingen.

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.