Samen zijn

De ICC vertegenwoordigt het belang van de (industriële) ondernemingen van Staphorst

Er worden minimaal 5 bijeenkomsten georganiseerd, een algemene ledenvergadering (meestal in december), nieuwjaarsbijeenkomst i.s.m. S&B.

11/12

Bijeenkomst

Algemene ledenvergadering (ALV) 2019

Het bestuur van de ICC nodigt al haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering 2019. Een bijeenkomst waar het samenzijn van de leden in een gemoedelijke sfeer centraal staat, waarbij nuttige informatie zal worden gedeeld.

Lees meer

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen. Het gebeurt bij ICC Staphorst