Samen zijn

De ICC vertegenwoordigt het belang van de (industriële) ondernemingen van Staphorst

Er worden minimaal 5 bijeenkomsten georganiseerd, een algemene ledenvergadering (meestal in december), nieuwjaarsbijeenkomst i.s.m. S&B.

Er zijn binnenkort geen activiteiten.

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen. Het gebeurt bij ICC Staphorst