Project Zonnedak-park Industrieterreinen Staphorst

Een duurzaam project vanuit de gemeenschap.

De Industriële Contact Club (ICC) helpt gemeente Staphorst bij het realiseren van het project ‘Zonnedak-park Industrieterreinen’ voor en door ondernemers in Staphorst. Een duurzaam project vanuit de gemeenschap.

De ICC en gemeente Staphorst werken samen aan meer lokaal opgewekte duurzame energie middels project Zonnedak-park Industrieterreinen.  

De ICC en gemeente Staphorst slaan hun handen ineen om met project ‘Zonnedak- park Industrieterreinen’ van start te gaan. Samenwerken aan meer lokaal opgewekte duurzame energie. Op dit moment is er een haalbaarheidsonderzoek gaande om geïnteresseerde ondernemers te motiveren om bij dit project aan te haken. De gemeente financiert het onderzoek. Wethouder Alwin Mussche: “Als dit soort initiatieven leiden tot meer duurzame energieopwekking en slim gebruiken van het energienetwerk zijn er alleen maar winnaars en ondersteunen we dit van harte.”

Hendrik Bloemert, voorzitter ICC Staphorst vult aan: “Als ICC willen we wat betekenen voor onze leden en de gemeenschap. Als dit onderzoek oplevert dat ondernemers wel zonnepanelen op hun dak kunnen leggen, helpen wij als ICC bij het realiseren duurzaamheidsdoelstellingen.”

Er zijn al bedrijven in Staphorst met zonnepanelen op hun dak, maar nog een heel groot deel heeft het niet. Reden om het nog niet te doen is een tekort aan ruimte op het energienetwerk om opgewekte stroom terug te leveren.

Terugleveraansluiting door het leggen van kabel windpark Bovenwind.

Wat voor de individuele onderneming lastig is kan, door het samen te doen, wel gerealiseerd worden. Met het project ‘Zonnedak-park Industrieterreinen” wordt ondernemers alternatieven geboden, waarbij de zonne-energie wel terug geleverd kan worden.

Hiervoor is de verbinding gezocht met Wij Windenergie Staphorst (windpark Bovenwind). De windmolens hebben een terugleveraansluiting op het energienetwerk. Op momenten dat de wind minder waait is er ruimte op deze aansluiting. Deze ruimte kan benut worden voor zonne-energie. Om dat te kunnen realiseren dient een kabel gelegd te worden tussen de industrieterreinen en het windpark. In het haalbaarheidsonderzoek wordt dit verder onderzocht en uitgewerkt.
Daarnaast wordt de bereidheid van ondernemers om hun dak beschikbaar te stellen onderzocht.

Voldoende dakruimte beschikbaar op industrieterreinen

Op de industrieterreinen van Staphorst is nog flink wat dakruimte zonder zonnepanelen. “Met een verbinding naar het windpark wordt de mogelijkheid van terugleveren gerealiseerd.” aldus projectleider Jan Albert Westenbrink. “Voor een individueel bedrijf is dit niet haalbaar, maar door daken te bundelen kan het wel.
Vandaar de titel Zonnedak-park Industrieterreinen’”.

Als het project haalbaar is, kan er een flinke bijdrage geleverd worden aan het verduurzamen van stroomopwek in Staphorst. En als de ontwikkeling en realisatie dan ook nog door Staphorster bedrijven gedaan wordt geeft dit een flinke impuls aan de Staphorster economie.

Meer informatie over het project of aanmelden?
Neem dan contact op met Jan Albert Westenbrink via zonopdak@iccstaphorst.nl

Bent u geïnteresseerd en u wilt deelnemen en betrokken worden bij de totstandkoming? Klik op onderstaande blauwe button en vul het deelnameformulier in en mail die naar zonopdak@iccstaphorst.nl

Deelnameformulier

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.