26 juni 2024

Update vanuit bestuur ICC Staphorst

Beste ICC Staphorst leden,

De zomer is begonnen. Aankomende week gaan we elkaar ontmoeten tijdens de afsluitende bijeenkomst waar we met elkaar eten en van een borrel genieten. Dit keer wederom op een mooie locatie in Staphorst, namelijk bij Waanders. Een net verbouwde locatie waar we het nieuwe terras ook mogen gebruiken. We kijken uit naar jullie komst.

Om deze avond niet teveel tijd te vragen voor nieuws vanuit de ICC brengen we jullie alvast over een aantal lopende zaken op de hoogte.

Werkgroep Energie

Sinds dit voorjaar is K+V actief als adviseur en uitvoerende partij in het opzetten van de energiehub. Dit wordt een aparte entiteit waarin de ICC Staphorst ondersteunt en waar nodig kan faciliteren.

Er komt financiering vanuit gemeente, provincie, Rabobank, ondernemers uit Staphorst en de ICC Staphorst. We willen eigen energie delen en minder afhankelijk zijn van het energienet. Dit kan bijvoorbeeld door accu’s en het zonnedak-project. We zitte in de onderzoeksfase en houden jullie als ICC Staphorst leden graag op de hoogte.

Ontwikkeling bedrijventerreinen

We hebben een notitie van de gemeente ontvangen waaruit nog niet concreet blijkt wat de voortgang is. Hebben er op aangedrongen dat we onze leden graag vertellen hoe het ervoor staat met de ontwikkelingen. Hier hopen we op termijn verder op terug te komen.

Beveiliging bedrijventerreinen

Na de inventarisatie onder onze leden hebben we onze bevindingen aan de gemeente Staphorst voorgelegd. Hierover hebben we terugkoppeling ontvangen en willen we verder onderzoek doen vanuit de kennis uit de regio. Zie ook het volgende onderwerp:

Regio Zwolle – Regiodeal

We zijn aangesloten bij de diverse bijeenkomsten vanuit de Regio Zwolle en de Regiodeal. Hier brengen we onze lopende projecten rondom Energie en Beveiliging Bedrijventerreinen onder de aandacht. Deels om kennis en ervaringen te delen, deels om te kijken welke financiële mogelijkheden en ondersteuning er zou kunnen komen vanuit de Regiodeal.

Programma najaar

Dit najaar hopen we met een mooie groep ondernemers en aanhang voor een inspirerende reis richting Eindhoven te vertrekken. Op 19 en 20 september kan je met ons mee op een geheel verzorgde twee-daagse.

In november komt Pieter van Osch spreken. Hij is dé Scaling-Up man in Nederland en neemt ons mee in de methodes om bedrijven te laten groeien. We zoeken nog een mooie locatie voor deze avond. Lijkt het jou leuk ons een keer met ICC Staphorst te ontvangen? Dan horen we graag van je.

In december zal de jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden. Binnenkort komen we met een datum om het jaar formeel maar gezellig af te sluiten.

Tot zover. Mochten jullie als leden vragen, opmerkingen of ideeën aan ons willen voorleggen dan horen we graag van jullie.

We zien jullie graag op 27 juni bij Waanders en anders dit najaar bij onze activiteiten. Een fijne zomer- en vakantieperiode toegewenst.

Hendrik Bloemert – voorzitter ICC Staphorst

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.