21 oktober 2020

Status station Staphorst

De gemeente wil graag een treinstation in Staphorst. De gemeente vroeg de ICC de leden op de hoogte te stellen van een raadsmemo over de voortgang.

In september 2019 heeft de provincie Fryslân besloten om de dienstregeling Leeuwarden-Zwolle uit te breiden. Het is hierbij de bedoeling dat de sprinter Leeuwarden-Meppel op doordeweekse dagen overdag door gaat rijden naar Zwolle en vice versa.

Na het besluit van de provincie Fryslân om de dienstregeling Leeuwarden-Zwolle uit te breiden, hebben ProRail en NS de beoogde dienstregeling getoetst. Hieruit is gekomen dat ProRail en NS verwachten dat de sprinter Leeuwarden-Meppel bij start dienstregeling 2022 kan doorrijden naar Zwolle.

Vervolgonderzoek door ProRail en NS kan meer inzicht bieden in mogelijke maatregelen in de infrastructuur en/of dienstregeling voor de bediening van een (of meerdere) nieuw(e) treinstation(s) aan deze spoorlijn. Naar verwachting wordt over het uitvoeren van dit vervolgonderzoek in Noord-Nederland verband dit jaar nog een besluit genomen.

De kansen voor een station Staphorst zijn sterk afhankelijk van de overige toekomstplannen op de trajecten Groningen-Zwolle en Leeuwarden-Zwolle. Als er bijvoorbeeld in de toekomst meer en snellere treinen op deze trajecten gaan rijden, is er waarschijnlijk minder ruimte op het baanvak voor het toevoegen van een extra station. Het duurt waarschijnlijk nog wel enige tijd, voordat hierover meer duidelijkheid komt.

Download hier de volledige raadsmemo. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bertin Everts (0522 74 71 35 – B.Everts@staphorst.nl).

 

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.