4 juli 2023

Zonnedakpark Industrieterreinen Staphorst

In Restaurant Stien heeft Jan Albert Westenbrink de aanwezige leden een update gegeven over de plannen die er zijn voor een Zonnedakpark Industrieterreinen Staphorst.

Jan Albert Westenbrink heeft afgelopen 21 juni een update gegeven over project Zonnedak-park Industrieterreinen Staphorst. De ontwikkelingen in de energiemarkt gaan snel en Jan Albert gaf aan dat er in de nabije toekomst data gestuurd gewerkt kan worden waardoor de opgewekte energie verdeeld kan worden.

De eerdere ideeën die besproken zijn in de algemene ledenvergadering in december 2022 zijn in de loop van de tijd bijgeschaafd. Ruim 60 geïnteresseerden woonden de avond bij in Restaurant Stien. Een flink aantal ondernemers heeft te kennen gegeven deel te willen nemen aan de nieuw op te starten organisatie die door middel van zonne-energie een eigen energievoorziening wil genereren.

De gemeente wil verduurzamen en het project zonnedak-park kan hier aandeel in hebben, aldus wethouder Alwin Mussche. Momenteel vindt er nog altijd een haalbaarheidsonderzoek plaats.

De avond werd feestelijk afgesloten met een goed verzorgde BBQ door de medewerkers van restaurant Stien.

Kortom een enerverende avond vol nieuwe kansen.

Deelnameformulier

Bent u geïnteresseerd of wilt u deelnemen en betrokken worden bij de totstandkoming? Klik op bovenstaande link en vul het deelnameformulier in en mail die naar zonopdak@iccstaphorst.nl

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.