22 januari 2021

Wint u de Circulair Ondernemen Award van de Regio Zwolle?

Bezig met het nuttig toepassen van gebruikte materialen? Of met het verlengen van de levensduur van onderdelen en producten? Of met het ontwikkelen van nieuwe producten of productiesystemen die mogelijk zijn zonder natuurlijke grondstoffen te gebruiken? Dan bent u mogelijk de nieuwe winnaar van de Circulair Ondernemen Award van de Regio Zwolle!

Deze wordt uitgereikt op 7 april door Eddy van Hijum (gedeputeerde van de Provincie Overijssel) en Trudy Huisman (voorzitter Economic Board Regio Zwolle) tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VNO-NCW Regio Zwolle en MKB-Nederland Regio Zwolle.

Aanmelden kan nog door vóór 5 februari een e-mail te sturen naar sandra@dorz.nl.

Kijk voor meer informatie op: dorz.nl.

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.