8 september 2023

Werkzaamheden J.J. Gorterlaan

Beste leden van de ICC Staphorst,

 

We verwijzen jullie graag naar bijgaand schrijven :

 

Wij willen u graag op de hoogte brengen van de geplande werkzaamheden die Schagen infra BV zal uitvoeren in opdracht van de gemeente Staphorst. We gaan een nieuw fietspad aanleggen langs de J.J. Gorterlaan, tussen de rotonde Wethouder Buitenhuisstraat en de Dekkersweg. Om ruimte te maken voor het fietspad moeten enkele bomen worden gekapt, maar we zullen nieuwe bomen langs het tracé planten als compensatie.

Daarnaast zullen we nieuwe struiken en bloemrijke grasmengsels aanbrengen, wat niet alleen mooi is om te zien, maar ook bijdraagt aan de biodiversiteit. Planning: De werkzaamheden starten op maandag 11 september en zullen duren tot 27 oktober.

 

Bereikbaarheid: Gedurende de werkdagen zal de J.J. Gorterlaan afgesloten zijn voor fietsers en doorgaand autoverkeer. Er zijn omleidingen ingesteld via de Wethouder Buitenhuisstraat, Achthoevenweg en Dekkersweg. Voor gemotoriseerd verkeer geldt eenrichtingsverkeer via de Wethouder Buitenhuisstraat en Achthoevenweg. Overdag is de J.J. Gorterlaan alleen toegankelijk voor transporteurs naar Rouveen kaasspecialiteiten. Dit wordt begeleid door verkeersregelaars. Tussen 17.00 uur en 07.00 uur, en in het weekend, zal de J.J. Gorterlaan opengesteld worden voor verkeer. Op deze momenten werken we niet en kunnen weggebruikers de rijbaan met aangepaste snelheid veilig gebruiken.

 

2307-22329 v0.1 – Informatiebrief werkzaamheden fietspad J.J. Gorterlaan

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.