24 augustus 2021

Webinar om- en bijscholen werknemers

Dinsdag 14 september van 12.00 tot 13.00 uur organiseren VNO-NCW, MKB-Nederland, SZW en SBB het webinar ‘Praktijkleren in het mbo’. In dit webinar informeren zij u graag over de mogelijkheden die het derde steun- en herstelpakket biedt voor het om- en bijscholen van uw (nieuwe) medewerkers.

In 2021 is, op basis van de steun- en herstelmaatregelen van het kabinet, 63 miljoen euro beschikbaar gesteld voor kortdurende bij- en omscholing van werkenden en werkzoekenden via praktijkleren in het mbo. Bij praktijkleren in het mbo wordt werken gecombineerd met het doen van (een deel van) een mbo-opleiding, gericht op het behalen van een praktijkverklaring, certificaat of diploma. In het webinar wordt u meer verteld over de verschillende mbo-opleidingsvormen in de praktijk, de financiële ondersteuning voor werkgevers en de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen.

Dit webinar is interessant wanneer u werkt bij een bedrijf, brancheorganisatie of O&O-fonds. Ook wanneer u (nog) geen erkend leerbedrijf bent, maar wel openstaat voor het opleiden van (nieuwe) werknemers, bent u van harte welkom om zich aan te melden voor deze online bijeenkomst. U kunt zich aanmelden via onderstaande link. Kort voor het webinar ontvangt u de link om te kunnen inloggen.

Klik hier om u aan te melden.

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.