10 juli 2019

Voldoet MKB Staphorst al aan informatieplicht?

Tot en met 1 juli 2019 hebben 22.407 bedrijfsvestigingen via het digitale loket van RVO.nl laten weten welke energiebesparende maatregelen zij nemen. Deze verplichting komt voort uit de Informatieplicht energiebesparing. Daarnaast staan er nog enkele duizenden rapportages in concept klaar om ingediend te worden. Met name in de laatste weken is het aantal bedrijven en instellingen dat voldaan heeft aan de Informatieplicht sterk gestegen. Naar verwachting blijft die stijging ook na 1 juli zichtbaar, ook in Staphorst.

 

 

De Informatieplicht komt voort uit de Wet milieubeheer en is ontwikkeld door het Rijk, het bedrijfsleven (MKB-Nederland en VNO-NCW) en gemeenten (VNG). De Informatieplicht is een toevoeging op de Energiebesparingsplicht: de verplichting om alle energiebesparende maatregelen met een vijf jaar terugverdientijd te treffen, die al sinds de jaren ’90 bestaat.

Doel van de Informatieplicht is om instellingen en bedrijven te helpen bij het treffen van de juiste energiebesparingsmaatregelen. Het digitaal loket van RVO.nl leidt ondernemers door de voor hen rendabele energiebesparende maatregelen. De gemeenten zijn het bevoegd gezag, die verantwoordelijk zijn voor toezicht op en handhaving van de Informatieplicht. Vanaf 1 juli is het verplicht om doorgegeven te hebben welke energiebesparende maatregelen genomen worden.

Meest genomen energiebesparende maatregelen
Uit een eerste, ruwe analyse van de rapportages blijkt dat isolatie van gebouwen, ledverlichting en het toepassen van energiebeheersystemen de meest genomen maatregelen zijn. Het betreft energiebesparende maatregelen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in een erkende maatregelenlijst

MKB-ers Staphorst worden geholpen met energie besparen
De Informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken. ‘Maar ook onder deze normen kan een energiebesparingsadvies zeker lonend zijn’, vertelt energieadviseur Jan van Ittersum van ET+. ‘De meest toegepaste maatregelen verdien je binnen vijf jaar terug. De provincie Overijssel heeft een subsidie die het nog voordeliger maakt.’ ET+ is een samenwerkingsverband van bedrijven dat in Staphorst MKB-ers ontzorgt. Dat gebeurt met een goed advies, uitvoering door gespecialiseerde bedrijven en hulp bij subsidies.

Ook Staphorster bedrijven verduurzamen
In maart organiseerde ET+ samen met gemeente Staphorst, de Industriële Contact Club Staphorst en Sport & Business Staphorst een informatiebijeenkomst over de kansen en verplichtingen bij energiebesparing in bedrijven. De bijeenkomst werd goed bezocht en verschillende bedrijven hebben gebruik gemaakt van het ontzorgaanbod. Er worden dus al stappen gezet in Staphorst maar er is nog veel te doen. Dit najaar wordt er opnieuw een bijeenkomst aangeboden voor alle ondernemers gevestigd in de gemeente Staphorst.

Alsnog rapporteren
Bedrijven die nog geen rapportage hebben ingediend via RVO.nl, moeten dat alsnog doen. Zij kunnen voor vragen terecht op de websites www.ET-plus.nl  www.rvo.nl/Informatieplicht en www.wattjemoetweten.nl of bellen met ET+ op T 038 8200 230

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.