18 januari 2022

Uw bedrijf voor de Week van de Circulaire Economie

Voor de Week van de Circulaire Economie worden bedrijven gezocht uit Overijssel en Regio Zwolle, die circulair werken en hun deuren willen open zetten voor professionals en
ondernemers. Bedrijven kunnen tijdens de Week van de Circulaire Economie kosteloos deelnemen aan ‘Bedrijven in de regio zetten hun deuren open’. Daarnaast zorgt de organisatie voor publiciteit voor uw bedrijf tijdens deze open dag.

Hoe werkt het?
U zet als ondernemer de deuren van uw bedrijf open in de week van 7 t/m 12 februari 2022. U kiest zelf het moment waarop dit u het beste uitkomt. Dat kan een aantal uur of een dagdeel zijn, maar mag ook een aantal dagen of de hele week zijn.

Inhoud van het programma
Het programma voor de open dag bedenkt u zelf. Denk bijvoorbeeld aan het geven van een rondleiding, bedrijfspresentaties, workshops, brainstorm of infosessies.

Inspireren en nieuwe contacten opdoen
In Overijssel gebeuren al veel mooie dingen op het gebied van circulariteit! Door een kijkje in de keuken van circulaire bedrijven te geven, kunnen professionals en ondernemers zich laten inspireren en nieuwe contacten opdoen. De open dagen zijn gericht op ondernemers, duurzaamheids-/ innovatiemedewerkers in Overijssel en Regio Zwolle. En uiteraard overige geïnteresseerden.

Bezoekers melden zich rechtstreeks bij u aan. Het is gangbaar om geen bijdrage te vragen aan bezoekers voor het bijwonen van de open dag.

 

Gratis publiciteit
Als u deelneemt krijgt u kosteloos publiciteit in de vorm van een vermelding van uw bedrijf en programma op de landelijke website van De Week van de Circulaire Economie en promoot de organisatie uw activiteit online.

Hiernaast biedt de organisatie u de mogelijkheid van een bezoek van onze razende reporter tijdens de open dagen. De razende reporter maakt een f ilmpje waarmee zij uw bedrijf in the picture zet. Een compilatiefilmpje van deelnemende bedrijven verspreidt de organisatie via haar social mediakanalen. Uiteraard ontvangt u zelf zowel het compilatiefilmpje als het filmpje van uw bedrijf, zodat u het ook kunt delen via uw eigen kanalen.

Corona
Tijdens de open dagen worden de landelijk geldende coronamaatregelen in acht genomen.
Mochten de maatregelen wijzigen, dan zoekt de organisatie samen met u naar een passende oplossing.

‘Bedrijven in de regio zetten hun deuren open’ is een initiatief van VNO-NCW, gemeente
Zwolle, Regio Zwolle, DORZ, Regio Zwolle Circulair en provincie Overijssel. Hiermee draagt de provincie Overijssel vanuit het Programma Circulaire Economie bij aan
de doelstelling van de Rijksoverheid om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben staan.

 

Aanmelden en vragen

Kijk voor meer informatie op: https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/

Klik hier om je aan te melden.

Wilt u een bezoek van de razende reporter? Stuur dan een e-mail naar Susan Traag:
circulaire.economie@overijssel.nl, onder vermelding van ‘reporter’.

Hebt u vragen, dan kunt u die ook mailen naar circulaire.economie@overijssel.nl of neem telefonisch contact op via tel. 038-4997503.

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.