23 januari 2024

Update lopende zaken

Beste leden van de ICC Staphorst,

De afgelopen maanden hebben we jullie bij onze activiteiten bijgepraat over de ontwikkelingen van de diverse projecten waar we ons mee bezig houden. Langs deze weg vatten we graag samen wat de status is.

Beveiliging bedrijventerreinen

De afgelopen maanden hebben we diverse geluiden over de collectieve beveiliging van de bedrijventerreinen opgevangen. We zijn met een inventarisatie bezig om tot een gezamenlijk standpunt te komen rondom de wensen en mogelijkheden om de Staphorster bedrijventerreinen beter te beveiligen.

Werkgroep energie

We zijn bezig met een vervolg op het onderzoek rondom de Zonnedaken in Staphorst. Het rapport van Jan Albert Westenbrink wordt afgerond en is een basis voor verder onderzoek. Hiervoor is een werkgroep vanuit de ICC Staphorst en betrokken ondernemers opgezet die verder werken aan de mogelijkheden rondom een eigen netwerk.

Er is veel animo voor de mogelijkheden. We gaan een plan voorstellen hoe dit gefinancierd kan worden. We kijken hierbij ook naar andere initiatieven in Nederland. Rond de zomer is er naar verwachting concrete wetgeving waardoor dergelijke projecten afgerond kunnen worden.

Ontsluiting A28

Een langlopend project is de ontsluiting van de A28. Als ICC Staphorst blijven we het belang hiervan benadrukken bij gemeente en provincie.

Ledengroei ICC Staphorst

Het afgelopen jaar zijn er zo’n 30 bedrijven aangesloten als lid bij ICC Staphorst. Een mooie groei. We moedigen de werkgevers uit de gemeente aan om ook aan te sluiten, zodat we als belangenbehartiger een nog breder draagvlak hebben.

Planning bijeenkomsten

Op 27 februari ontmoeten we elkaar bij Talen Machines in Staphorst. Hier komt Jack Esselink, theoloog en AI-expert, spreken.

11 april bezoeken we Stameta. Zij bestaan dit jaar 25 jaar en nemen ons graag mee in de ontwikkelingen van het bedrijf.

Meer informatie over deze bijeenkomsten lees je op onze website: https://www.iccstaphorst.nl/activiteiten/

Tot zover deze update.

Namens het bestuur van ICC Staphorst, met vriendelijke groet,

Hendrik Bloemert

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.