30 april 2020

Update corona-aanpak regio Zwolle

Op 6 april hebben we jullie geïnformeerd over de corona-aanpak in Regio Zwolle (lees hier het bericht van 6 april terug). Ondernemers in Regio Zwolle krijgen gratis hulp om hun bedrijven gezond door de corona-crisis te loodsen. De steun is gebundeld in de ‘Regio Zwolle Brigade’. Verder wil o.a. de Regio Zwolle graag inzicht krijgen in de actuele impact van de coronacrisis op ondernemingen. Wij ontvingen een update over de stand van zaken, die we graag met jullie delen middels onderstaand bericht.

De website Samenuitdecrisisregiozwolle.nl is ruim 3 weken geleden gelanceerd en steeds meer ondernemers in de Regio Zwolle weten de website en de Brigade te vinden. Ook de ondernemerspeiling die gebruikt wordt om de (lokale) overheid te informeren over de behoefte aan en optimalisering van hulpmaatregelen in het kader van de coronacrisis wordt veelvuldig ingevuld.

De maatregelen om het corona-virus terug te dringen leggen een enorme druk op ondernemers in onze regio. Ondernemersorganisaties, overheden en onderwijsinstellingen hebben – onder regie van de Economic Board Regio Zwolle – samen besloten de Regio Zwolle Brigade op te richten om ondernemers te helpen door de crisis te komen. Deze Regio Zwolle Brigade ondersteunt ondernemers met raad en daad. Dat doet de Regio Zwolle Brigade aanvullend op de reguliere dienstverlening van gemeentes, UWV en alle andere instanties die iedere dag keihard werken op de gevolgen van de crisis zoveel mogelijk op te vangen en te beperken. Vragen die binnen komen zijn veelal gericht op de maatregelen vanuit het Rijk, liquiditeit en vraag- en aanbod van medewerkers.

 

 

De wekelijkse ondernemerspeiling, die inzicht geeft in de actuele impact van de corona-crisis op ondernemingen geeft aan dat ondernemers in Regio Zwolle zwaar worden getroffen door de corona-crisis. Circa 60% van de ondernemers heeft te maken met omzetverlies. Bij meer dan 50% van deze ondernemers bedraagt de omzetdaling meer dan 60%. 58% van de ondernemers zegt gebruik te maken van een van de hulpmaatregelen die door verschillende instanties worden aangeboden. Verreweg de meest gebruikte hulpmaatregel is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De uitkomsten zijn te vinden op samenuitdecrisisregiozwolle.nl.

Regio Zwolle vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemers de vragenlijst invullen. Daarom aan alle ondernemers nogmaals het verzoek de vragenlijst in te vullen.

Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag. De vragenlijst is te vinden op: https://www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl/ondernemerspeiling/.

Afhankelijk van landelijke ontwikkelingen bekijkt de Regio Zwolle in de komende periode waar de kansen liggen om de anderhalvemetereconomie ook regionaal in te vullen. Mocht je op dit punt al ervaringen of suggesties hebben, laat het dan gerust weten via https://www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl/contactformulier/.

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.