11 maart 2024

Typisch staaltje Staphorster durf: bedrijven en gemeente werken aan stroom voor de toekomst

De vraag naar elektriciteit groeit, terwijl de ruimte op het stroomnet beperkt is. Dat merken ook de bedrijven in de gemeente Staphorst. Tegelijk heeft gemeente Staphorst in de Regionale Energie Strategie afgesproken om tot 2030 120 GWh aan energie op te wekken. Deels zou die moeten komen van ‘zon op bedrijfsdaken’. De afronding van een onderzoek naar de haalbaarheid daarvan is nu aanleiding voor de volgende stap: het oprichten van een Smart Energy Hub. Het college van burgemeester en wethouders draagt daaraan € 25.000,- bij.

Wethouder Jan Carlo Bos is blij met de gezamenlijke wil om te komen tot oplossingen voor het energievraagstuk: “Zowel de bedrijven van Industriële Contact Club Staphorst (ICC) als Wij Duurzaam Staphorst zetten hier de schouders onder.”

 

Vol stroomnetwerk

Het onderzoek wees uit dat een ‘zonnedakpark’ nu niet mogelijk is. Het stroomnetwerk is zó vol, dat zonne-energie er niet meer bij kan. Kasper Mussche, ICC-bestuurslid: “Zelfs de levering van stroom staat onder druk, terwijl ondernemers ervan afhankelijk zijn. We moeten het stroomnet dus vooral slimmer gebruiken.”

 

Slimmer stroomgebruik

Projectleider Jan Albert Westenbrink, verantwoordelijk voor het haalbaarheidsonderzoek, legt uit: “Slimmer gebruik vraagt om inzicht in individueel en groepsgebruik van stroom. Enexis heeft voor ons het stroomgebruik van vijftien bedrijven met een grote aansluiting onderzocht. Ook is in kaart gebracht hoe ze in het lokale stroomnet zijn geschakeld. Deze bedrijven zien in een Smart Energy Hub een mogelijkheid om beschikbare netcapaciteit zo goed mogelijk te delen en verdelen.”

 

Vooruit lopen

De provincie Overijssel stelt voor deze stap € 25.000,- beschikbaar, op voorwaarde dat gemeente en bedrijfsleven elk hetzelfde bedrag bijleggen. Met de ontwikkeling van een Smart Energy Hub lopen de partijen vooruit op de nieuwe Energiewet. Wethouder Bos: “Een typisch staaltje Staphorster durf, vernieuwings- en ondernemingszin.”

V.l.n.r. gemeentelijk accountmanager Christiaan Zondag, ICC-bestuurslid Kasper Mussche, ondernemer Marco van der Sluis, ICC-bestuurslid Klaas Kooiker, wethouder Jan Carlo Bos en gemeentelijk beleidsmedewerker Femke van Goor.

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.