11 juni 2020

Subsidie voor aanvraag steunmaatregelen

Provincie Overijssel heeft een nieuwe subsidie beschikbaar gesteld. Deze subsidie is bedoeld voor het inschakelen van een deskundige bij het aanvragen van steunmaatregelen. Aanvragen kunnen vanaf 8 juni 2020 worden ingediend bij de provincie Overijssel.

De nieuwe subsidieregeling  heet officieel de Subsidieregeling financieringsvouchers mkb-ondernemingen, Coronacrisis 2020 (USOVFMC). Het doel van de nieuwe regeling is mkb-ondernemingen te ondersteunen bij het indienen van een aanvraag voor de volgende steunmaatregelen dan wel verruimde maatregelen van het Rijk:

  • BMKB-C (borgstellingsregeling midden- en kleinbedrijf),
  • GO-C (Garantie Ondernemingsfinanciering corona),
  • COL (Corona-Overbruggingslening), en
  • KKC (Klein Krediet Corona).

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.500 per aanvraag. Aanvragen kunnen vanaf 8 juni 2020 worden ingediend bij de provincie Overijssel. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond van € 150.000 dit toelaat.

Meer informatie over de regeling en voorwaarden is te vinden via de link: https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/financieringsvouchers-mkb-ondernemingen/

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.