22 november 2019

Stoomcursus circulair ondernemen

Op donderdag 14 november organiseerde ICC Staphorst in samenwerking met Kennispoort regio Zwolle (ondersteund door Linda Louwissen van het bedrijf Circo) een mini-workshop ‘circulair ondernemen’. Op de sfeervolle en prachtige locatie Restaurant Stien kwam een groep geïnteresseerde leden bij elkaar om in korte tijd samen te ervaren wat dat nu precies inhoudt en hoe je dat als individuele ondernemer of als groep bedrijven in praktijk kunt brengen.

‘Waarom zouden we eigenlijk bezig moeten gaan met circulair ondernemen?’ Nou dat is vrij eenvoudig uit te leggen … de wereldbevolking is nog steeds groeiende en niets lijkt dat dit minder gaat worden. Daarnaast worden onze grondstoffen op deze aarde steeds schaarser en in de toekomst raken ze uitgeput. Daar zit dus een behoorlijk spanningsveld! Er moet gezocht worden naar alternatieve (energie)bronnen maar ook juist naar de wijze van produceren en verbruik.

Aan de hand van een voorbeeld van een graafmachine nam Linda Louwissen de aanwezigen mee om stap voor stap in de mini-workshop te ervaren hoe het zou zijn om in de echte workshop samen met een groep van maximaal tien andere ondernemers naar je eigen bedrijf te kijken wat daar de kansen zijn om succesvol circulair te ondernemen.

Een eerste stap zou bijvoorbeeld kunnen zijn om je product anders vorm te geven zodat er meer toepassingen voor ontstaan of dat het gemakkelijker wordt om onderdelen uit te wisselen. Maar ook bewustwording om te kijken wat er na het gebruik van het product met het product gebeurd. Is het dan nog te recyclen of juist met simpele handelingen en/of onderdelen weer op te knappen en in te zetten in de tweedehands markt?

En waar zit de zogenaamde destructie in jouw product? Daar intensief mee bezig  gaan kan een en ander in een nieuw daglicht plaatsen. Mogelijk dat het anders aanbieden op de markt interessant kan zijn, dus niet traditioneel alleen verkoop van het product maar wellicht met garantie voor inname.

Diverse voorbeelden waar bedrijven op dit moment al mee bezig zijn kwamen aan de orde. Bijvoorbeeld een fabriekspand werd in Zwolle helemaal ontmanteld en nagenoeg voor het grootste gedeelte weer herplaatst op een industrieterrein in Hengelo (demontage en reassemblage). Of de DutchFiets uit Zwolle, helemaal gemaakt van recyclebaar kunststof.

Al met al een nuttige bijeenkomst en een voorbode op een workshop (van drie dagen) die voor menig ondernemer zeer interessant kan zijn of worden. Wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact opnemen met Ynte van der Meer van Kennispoort regio Zwolle via ynte@kennispoortregiozwolle.nl of telefonisch via 038-2022020.

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.