22 maart 2023

Patrick Visch start als event-manager ICC Staphorst

Vanaf maart 2023 zal Patrick Visch uit ’t Harde het bestuur van ICC ondersteunen in diverse uitvoerende werkzaamheden. Patrick heeft veel ervaring in het opzetten van dergelijke programma’s, met name vanuit de Business Club Noord Veluwe. Deze is in 2014 gestart en is met zo’n 250 betrokken bedrijven en veel verschillende initiatieven een platform van formaat geworden. Patrick zijn ervaring en enthousiasme zetten we graag in voor het bedrijfsleven in onze gemeente.

 

Het bestuur van de ICC vindt het belangrijk meer te kunnen leveren aan de leden van de ICC, mede gelet op het feit dat er het nodige speelt in deze snel veranderende tijd en daar nu ook een serieus budget voor beschikbaar is. Het bestuur heeft voor het inschakelen van Patrick gekozen zodat het bestuur zich meer op de lange termijn en de belangenbehartiging kan richten en zo meer thema’s kan oppakken voor de leden. Thema’s als de ontsluiting van de A28, beschikbaarheid van het OV en energiezaken zijn speerpunten die de nodige tijd en aandacht vragen.

De komende maanden werkt Patrick aan het uitwerken van een programma, de externe communicatie en de groei van ICC. Hij zal regelmatig in Staphorst te vinden zijn bij onze bijeenkomsten en vergaderingen.

Nico Bouwman is als secretaris van de ICC het aanspreekpunt voor de dagelijkse zaken. Hiervoor is hij te bereiken via info@iccstaphorst.nl.

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.