4 februari 2021

Oproep wethouder over corona

Van wethouder Lucas Mulder ontving het bestuur van de ICC het verzoek om een bericht over de coronamaatregelen met de leden te delen. Hij vraagt jullie aandacht voor het terugdringen van de coronabesmettingen op de werkvloer in Staphorst.

Uit bron- en contactonderzoek blijkt dat de meeste besmettingen in de familie- en werkkring ontstaan. Vandaar dat de gemeente aandacht voor dit onderwerp vraagt aan werkgevers en werknemers. De gemeente gaat er vanuit dat u er uiteraard alles aan doet om besmettingen op de werkvloer te voorkomen; door waar mogelijk thuis te werken of het werk zo in te richten dat de RIVM-richtlijnen op te volgen zijn. Bijvoorbeeld door afstand te houden van elkaar en met hygiënemaatregelen zoals desinfectiemiddelen en in publieke ruimtes mondkapjes te dragen.

Lees verder voor het volledige bericht van de wethouder.

 

Wethouder Lucas Mulder:

“Graag vragen we nog extra aandacht voor de volgende punten die kunnen helpen het aantal besmettingen op de werkvloer terug te dringen:

1. Maak corona een onderdeel van de gesprekken die je met elkaar voert. Met leidinggevenden, maar ook onderling. Bespreek je zorgen en dat het belangrijk is om thuis te blijven als je klachten hebt.

2. Laat je testen als je (zelfs de mildste) klachten hebt. Het blijkt dat er een grote groep is die zich helemaal niet ziek voelt en daardoor ongemerkt anderen kan besmetten. Hoe meer we testen hoe sneller we het aantal besmettingen kunnen terugdringen. De testlocatie in Staphorst blijft nog tot 20 februari 2021 beschikbaar voor inwoners van onze gemeente. Een afspraak maken kan via het lokale nummer (0522) 74 71 81 (tussen 8.30 en 17.00 uur).

3. Volg de algemene uitgangspunten zoals anderhalve meter afstand houden, hygiënemaatregelen en de gezondheidscheck (voor externen). Deze punten vormen de basis van het kader voor werkgevers en sluiten aan bij de basisregels voor iedereen. Daarnaast zijn er generieke uitgangspunten voor ‘binnen’. Uitgebreide informatie over deze uitgangspunten voor bedrijven is te vinden op: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-coronamaatregelen

“4. Deel intern de Beslisboom medewerkers. Deze handige beslisboom maakt het voor medewerkers makkelijker om in te schatten wat er van je verwacht wordt bij (milde) klachten of als je een huisgenoot met klachten hebt. Wijken de instructies die een GGD-medewerker geeft af van de beslisboom, volg dan uiteraard de aanwijzingen van de GGD.

Er is daarnaast nog een aantal handige websites voor werkgevers waar u meer informatie kunt vinden:

 

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.