11 januari 2018

Ondernemers starten 2018 bij Restaurant Stien

Woensdag 10 januari 2018 vond de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van de Industriële Contact Club Staphorst (ICC) en Sport & Business Staphorst plaats. De nieuwjaarsreceptie werd dit jaar gehouden bij Restaurant Stien en werd goed bezocht door zo’n 100 ondernemers.

De voorzitter van de ICC, de heer H.A.W. Bouman, heette de aanwezigen van harte welkom en opende met een korte terugblik op 2017. Een jaar dat door vele aanwezigen als zeer positief ervaren is. De economie trekt steeds meer aan, bedrijven ontwikkelen zich en als klap op de vuurpijl heeft een Staphorster ondernemer een prestigieuze behaald: directeur/eigenaar Martin van der Sluis van PlasmaMade werd half december ondernemer van het jaar in de regio Zwolle!

Naast een terugblik werd er door de heer Bouman ook vooruitgekeken. 2018 is inmiddels begonnen en de vooruitzichten zijn positief. Alle lichten staan op groen. Van belang is dat we onze doelen samen behalen. ‘Alleen ga je misschien sneller maar samen kom je verder’. Samen als bedrijven met elkaar, maar ook binnen de onderneming met medewerkers en thuis met familie.

Een andere verbindende factor die deze avond als gast de ondernemers toesprak: Directeur Netty Wakker van Kennispoort Zwolle. Kennispoort vormt het kruispunt tussen ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoekt.

Binnen ondernemend Staphorst kan Kennispoort optreden als verbinder naar de buitenwereld. Door contact en samenwerking wordt er kennis gedeeld en ontstaan er innovatieve projecten. Kennispoort kan ondernemers uit Staphorst die innovaties willen realiseren in verschillende stadia ondersteuning bieden. In september 2017 is Kennispoort een samenwerkingsverband aangegaan met de ICC Staphorst en Sport & Business Staphorst.

De nieuwjaarsreceptie werd afgesloten met een informeel samenzijn waar de aanwezigen nieuwe plannen deelden en inspiratie opdeden voor de komende tijd. Kortom: de avond gaf weer voldoende handvaten ter overdenking voor een gloednieuw ondernemersjaar.

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.