1 maart 2022

Maak gebruik van programma ‘Vitale doorstart’

Via het traject Vitale doorstart krijgen ondernemers adviezen over het gezond voortzetten of verantwoord afwikkelen van hun bedrijf. Ook is er hulp bij huurconflicten door corona. In eerste instantie konden alleen horeca en retailondernemers gebruikmaken van het traject. Nu komen ook ondernemers uit andere sectoren hiervoor in aanmerking. Deze hulp is gratis. Let op: er zit een maximum aan het beschikbare budget voor de diepgaande adviezen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Vitale doorstart geldt voor ondernemers in de sectoren horeca, retail, recreatie, evenementen en cultuur met een onderneming in Regio Zwolle. De adviezen, op kosten van de partners die dit faciliteren, zijn echt bedoeld voor de ondernemer. Partners van dit convenant krijgen hier dus geen inzage in.

Regio Zwolle Brigade

Ondernemers die belang hebben bij het traject, kunnen zich aanmelden bij de Regio Zwolle Brigade. Hier werken experts met een brede achtergrond vanuit MKB-Nederland Regio Zwolle, VNO-NCW Regio Zwolle, Kennispoort en Werkgeverservicepunt. Het doel van dit gesprek is om samen inzicht en overzicht te krijgen van de problematiek. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het concept, de organisatie en de financiën.

Concrete adviezen en handreikingen

Na de eerste analyse krijgt de ondernemer concrete adviezen en handreikingen over maatregelen die nodig zijn om het bedrijf op een gezonde wijze te kunnen voortzetten, of verantwoord te kunnen afwikkelen. Experts die zelf veel ervaring hebben met verhuur van panden zijn bereid mee te denken met ondernemers die problemen ondervinden met hun verhuurder. Wanneer ondernemer en expert samen vinden dat op onderdelen diepgaander advies of hulp nodig is, kan een landelijk erkende adviesorganisatie worden ingezet. Ook deze kosten hoeft de ondernemer niet zelf te betalen.

Aanmelden

Interesse? Meld je dan voor 1 december 2022 aan. Dat kan door hier te klikken of door een mail te sturen naar contact@samenuitdecrisisregiozwolle.nl. Ondernemers worden binnen 24 uur gebeld voor het maken van een afspraak. Let op: er zit een maximum aan het beschikbare budget voor de diepgaande adviezen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Deelname is gratis.

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.