31 januari 2024

Invoering van de zero-emissie zone in 2025

Beste leden van de ICC Staphorst,

We brengen jullie graag op de hoogte van de ontwikkelingen in Zwolle rondom de invoering van de zero-emissie zone in 2025

Vanaf 1 januari 2025 krijgt Zwolle een zero emissiezone. In deze zone zijn alleen emissievrije bestel- en vrachtauto’s welkom, dus zonder uitstoot van CO2. Voor bestaande voertuigen op fossiele brandstoffen is er een overgangsregeling. Onderneem je vanuit of kom je wel eens in deze zone? Dan kan dit impact hebben op het leveren of ontvangen van goederen of het uitvoeren van je werkzaamheden. Bereid je goed voor, want 2025 komt snel dichterbij!’

Kijk voor meer informatie op www.doehetzero.nl/gemeente/zwolle of op www.zwolle.nl/invoering-zero-emissiezone-in-2025

Als er vragen zijn of aanvullende informatie gewenst is, kunt u contact opnemen met:Dana Zijlmans, adviseur mobiliteit gemeente Zwolle

: 038-4982285

@: D.Zijlmans@zwolle.nl

Of met Christa Baas, logistiek makelaar provincie Overijssel

: 06-31100057

@: c.baas@overijssel.nl

 

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.