31 maart 2021

Hulp voor laaggeletterden

Staphorst heeft zo’n 1.700 laaggeletterden. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn vaak moeilijk te vinden. De Bibliotheek Staphorst helpt laaggeletterden op het gebied van taal, digitale vaardigheden en sollicitatie. Kent u mensen die laaggeletterd zijn? Wijs hen dan op deze mogelijkheden.

 

 

Taal is misschien wel de belangrijkste vorm van communicatie binnen onze maatschappij. Zowel in spreken, lezen als schrijven. Taal heb je bij heel veel dingen nodig.

Uit statistische gegevens blijkt dat de gemeente Staphorst ca. 10% laaggeletterden heeft op een inwoneraantal van 17.000 (+/- 1700 inwoners). De laaggeletterde NT1-er, die Nederlands als moedertaal heeft, is moeilijk te vinden. Terwijl uit de cijfers blijkt dat ze er wel degelijk zijn.

Binnen de Bibliotheek Staphorst loopt een project “Taal werkt!” voor NT1-ers. Het biedt mogelijkheden om naast Nederlands ook digitale vaardigheden op te doen. Aanvullend is ook een sollicitatietraining mogelijk. De 3 vaardigheden, taal, digitaal en sollicitatie, grijpen in elkaar en de Nederlandse taal is het fundament.

De Bibliotheek Staphorst kan dit jaar eventuele kandidaten, na een intake, een tweetal trajecten aanbieden:
– Bij gebleken lage digi(taal)vaardigheden een basistraining digitale vaardigheden en een
ondersteunende training taalvaardigheid
– Een training sollicitatievaardigheden

Voor meer informatie en aanmeldingen kan contact worden gelegd worden met Elly Potgieter
(mail naar taalpunt@bibliotheekstaphorst.nl of bel met 0522 462044 / 06-29232140).

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.