2 maart 2023

Enquête ontsluiting OV bedrijventerrein

De ICC kreeg onderstaande oproep van de gemeente binnen. Wij delen deze oproep richting de leden van de ICC, en ondersteunen dit van harte. U helpt de gemeente en mede-ondernemers door het invullen van de enquête. Hopelijk vullen veel leden de enquête in en leidt dit uiteindelijk tot actie voor meer bereikbaarheid!

Bericht gemeente: verzoek invullen enquête ontsluiting OV bedrijventerrein

Op een bedrijfsbezoek, bij de afgelopen nieuwjaarsrecepties of op andere bijeenkomsten met ondernemers, een onderwerp dat altijd voorbij komt, is de bereikbaarheid van onze bedrijventerreinen. En dan de bereikbaarheid in de breedste zin: auto, fiets en openbaar vervoer. In de bereikbaarheid voor de auto spelen de plannen voor verplaatsen van de op- en afritten in combinatie met het ontlasten van de Stovonde een grote rol.

Deze enquête gaat over de bereikbaarheid van uw bedrijf met het openbaar vervoer. Wij liggen als Staphorst prachtig aan de spoorlijn Meppel-Zwolle, maar hier profiteren we helaas niet van. De stemmen voor een station in Staphorst worden luider, maar hij ligt er zeker nog niet. En het busvervoer is en blijft voor ons belangrijk. De verantwoordelijke overheid hiervoor is provincie Overijssel. Als gemeente kunnen wij onze wensen kenbaar maken bij de provincie. Daarnaast kijken we ook als gemeente welke initiatieven we wél zelf kunnen ontplooien. Hiervoor hebben we jullie hulp als ondernemers hard nodig! We willen heel graag horen wat u van het OV vindt, hoe u bereikbaar bent en waarom en hoe dit volgens u verbeterd moet worden.

Het OV is bij uitstek een onderwerp waarop we samen, zowel vanuit het bedrijfsleven als de overheid, moeten acteren. Onze stem bij de provincie wordt sterker wanneer we met onderbouwde cijfers komen. En graag maken we gebruik van de creativiteit die bij onze bedrijven aanwezig is om naar dit vraagstuk te kijken! Ik wil u dan ook van harte uitnodigen om deze enquête in te vullen.

http://www.staphorst.nl/enquete

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.