14 juli 2020

Digitaliseringsvoucher

Op allerlei plekken in onze provincie spelen organisaties, verenigingen en ondernemers in op de anderhalvemetersamenleving. De provincie Overijssel ondersteunt dit met een subsidieregeling vanuit de Overijsselse Aanpak: de Digitaliseringsvoucher.

Heb jij als mkb’er een goed idee om je digitaal te laten zien? Kun je digitaal nieuwe klanten bereiken of heb je ondersteuning nodig om je werkproces te digitaliseren? Vraag dan een Digitaliseringsvoucher aan.

 

Een online reserveringsmodule, een digitale tour of eindelijk die boost geven aan je webshop? De Digitaliseringsvoucher is breed inzetbaar. Voorwaarde is wel dat je een Overijssels bedrijf inschakelt.

De provincie verstrekt vouchers van maximaal 2.500 euro voor digitale dienstverlening en maximaal 10.000 euro voor digitalisering van producten en processen. Er is sprake van co-financiering; de voucher dekt maximaal de helft van de kosten.

 

De voucher kan vanaf maandag 12 juli worden aangevraagd via het subsidieloket van de provincie Overijssel. In eerste instantie is een totaalbedrag van 250.000 euro beschikbaar.

 

Kijk voor meer informatie op: https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/digitaliseringsvoucher-mkb-culturele/

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.