31 mei 2021

Deelname collectieve inkoop zonnepanelen

Het bestuur van de ICC ontving een nieuwsbericht van PM Energie en deelt dat hiermee met de leden. Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk om een investeringssubsidie aan te vragen voor zonnepanelen. De subsidie is beschikbaar voor bedrijven met een zogenaamde kleinverbruik aansluiting en toch een redelijk energieverbruik. Voor grootverbruikers blijft de SDE subsidie beschikbaar. In combinatie met de collectieve inkoop is het nu voor steeds meer bedrijven interessant om zonnepanelen te plaatsen.

 

Uw voordelen in een notendop

  • Hoog rendement door collectieve aanpak;
  • Goede inkoopvoorwaarden bij (liefst lokale) installateurs;
  • Wij doen het werk, u beslist;
  • Aandacht voor kwaliteit van de installatie en eisen van verzekeraars;
  • 3 jaar monitoring van uw energiehuishouding voor aanvullende besparingen;
  • Onafhankelijke oplevercontrole (optioneel)

 

Stappenplan

1. Doorgeven interesse en aantal basisgegevens

2. Haalbaarheidsstudie i.b.v. basisgegevens

2.a. Indicatieve businesscase (vrijblijvend!)

2.b. Deelnameformulier

3. Subsidieaanvraag (indien van toepassing)

4. Voorbereiden van de aanbesteding (netcheck, beoordelen elektriciteitsaansluiting, beoordelen dak en constructie, beantwoorden vragen installateur)

5. Schouw ter plaatse

6. Collectieve aanbesteding

6.a. Na afloop ontvangt u een maatwerk-offerte en aangepaste businesscase

6.b. Definitief besluit (over lease of koop)

7. Uitvoering

8. Oplevering

9. Beheer en onderhoud

Welke regelingen zijn er?

  • SDE subsidie voor grootverbruikers
  • Investeringssubsidie voor kleinverbruikers met een redelijk verbruik
  • Salderingsregeling voor kleinverbruikers (wordt afgebouwd)
  • Fiscale regelingen (EIA, KIA)

Wat moet u doen voor een eerste quick-scan? Stuur uw adres en uw laatste jaarafrekening van elektriciteit naar g.douw@pmenergie.nl. Voor vragen kunt u Geert ook bereiken op 085 – 2100 578.

  

Heeft u een grootverbruik aansluiting?

(3×100 ampère of meer)

Op veel plaatsen in Nederland is een capaciteitsprobleem, waardoor er geen toestemming wordt verkregen om energie terug te leveren aan het net. Mocht dit voor u van toepassing zijn, dan adviseren we u tóch actie te ondernemen! De netbeheerder maakt namelijk gebruik van een wachtlijst. Door u nu al aan te melden maakt u straks eerder kans op toestemming!

Meer informatie of interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze vaste contactpersoon van het collectief: Geert Douw van PM Energie. Stuur Geert een mailtje met uw contactgegevens zodat hij u kan bellen of bel hem zelf. Geert is te bereiken op 085-2100578, 06-53295579 of g.douw@pmenergie.nl.

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.