2 juni 2023

Asfaltwerkzaamheden Achthoevenweg en J.J. Gorterlaan

Geachte heer/mevrouw,

Binnenkort worden er asfaltwerkzaamheden uitgevoerd aan de Achthoevenweg, J.J. Gorterlaan en op het bedrijventerrein De Esch IV. Door middel van deze brief informeren wij u over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van asfalt in de nieuwe wegen op het bedrijventerrein De Esch IV. Ook de kruisingen Achthoevenweg / Weth. Kuijersstraat, Achthoevenweg / Weth. Bronstraat en J.J. Gorterlaan / Oude Achthoevenweg worden hierbij meegenomen.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats vanaf 7 juni 2023 t/m 16 juni 2023. Gedurende deze werkzaamheden zijn diverse kruisingen en wegvakken (deels) afgesloten voor het verkeer. De duur van deze afsluitingen wisselen van enkele uren tot enkele dagen. Door het nemen van diverse verkeersmaatregelen proberen wij dit in goede banen te leiden.

Omleidingsroute

Er wordt een omleidingsroute ingesteld voor het doorgaande verkeer. Dit betekent dat het doorgaande verkeer richting Bullingerslag en De Baarge wordt omgeleid via de Gemeenteweg en Industrieweg.
Het doorgaande fietsverkeer wordt omgeleid via Weth. Buitenhuisstraat en Staphorster Kerkweg.

Bereikbaarheid aanliggende percelen

Doordat er een aantal kruisingen (deels) afgesloten worden geeft dit enige overlast voor de bereikbaarheid van de percelen langs de Achthoevenweg. Wanneer u de mogelijkheid heeft om een achteruitgang te gebruiken of elders te parkeren dan adviseren wij u om dit te doen. Alle percelen blijven

Postadres Postbus 2 – 7950 AA Staphorst Bezoekadres Binnenweg 26 – 7951 DE Staphorst Tel. 0522 46 74 00 E-mail gemeente@staphorst.nl Informatie www.staphorst.nl

 

Hieronder geven wij per wegvak de beperkingen aan:

Achthoevenweg (wegvak JC van Andelweg – Weth. Kuijersstraat)
De percelen langs dit wegvak zijn te bereiken vanuit de richting J.C. van Andelweg (voor al het verkeer).

Achthoevenweg (wegvak Weth. Kuijersstraat – Weth. Bronstraat).
De percelen langs dit wegvak zijn te bereiken via de Weth. Kuijersstraat. Op de kruising wordt een rijstrook vrijgehouden voor het verkeer. Voor vrachtverkeer is het helaas niet mogelijk tijdens de werkzaamheden dit wegvak op te rijden. Op enig moment wordt de kruising voor enkele uren geheel afgesloten, een verkeersregelaar begeleidt het verkeer naar de aanliggende percelen.

Achthoevenweg (wegvak Weth. Bronstraat – rotonde)
De percelen langs dit wegvak zijn te bereiken vanaf de zijde van de rotonde.
Op enig moment wordt dit wegvak ook voor enkele uren (deels) afgesloten, een verkeersregelaar begeleidt het verkeer naar de aanliggende percelen.

J.J. Gorterlaan (wegvak Achthoevenweg – Staphorster Kerkweg)
In dit wegvak wordt de kruising met de Oude Achthoevenweg afgesloten. Het zwembad is te bereiken vanaf de zijde Staphorster Kerkweg.

Onderhoudswerkzaamheden vrijdag 16 juni 2023.

Op deze dag vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de rijbaan van de Achthoevenweg (wegvak J.C. van Andelweg / J.J. Gorterlaan) en aan de rijbaan van de J.J. Gorterlaan (wegvak Achthoevenweg / Industrieweg). Dit betekent kortstondig hinder en mindere bereikbaarheid ca. 2 a 3 uren voor alle aanliggende percelen. Een verkeersregelaar begeleidt het verkeer.

Heeft u vragen?

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer R. Kooiker van Kooiker Infra, telefoon 06 – 51 09 65 94 of met Brian van Klompenburg van NTP, telefoon 06 – 10 93 41 07.

page2image51418608 page2image51418816 page2image51419024page2image51419232

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Staphorst namens dezen

page2image51419440

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.