22 augustus 2022

Behoeftepeiling bouwkavels gemeente Staphorst

De gemeente Staphorst vindt het belangrijk dat er voor bedrijven ook de komende jaren voldoende geschikte bouwkavels beschikbaar zijn. Daarom loopt er op dit moment een behoeftepeiling onder ondernemers. In de enquête wordt gevraagd naar de behoefte en wensen van bedrijven voor de komende jaren.

We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemers de enquête invullen. Dit is hét moment om invloed te hebben op de plannen voor de komende jaren. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten en kan via https://vraagmonitor.nl/staphorst/

De afgelopen jaren is de uitgifte van bedrijfskavels in onze gemeente snel gegaan. De gemeente vindt het belangrijk dat er voor bedrijven ook de komende jaren voldoende geschikte bouwkavels beschikbaar zijn. Daarom start de gemeente met een onderzoek om de behoeften en wensen van bedrijven in kaart te brengen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Stec Groep.

Voor dit onderzoek vraagt de gemeente ondernemers via een online enquête naar hun behoeften en wensen voor de komende jaren. Daarmee wil de gemeente een beter zicht krijgen op waar ruimte nodig is en wat voor type kavels we nodig hebben. Op die manier kan de gemeente ondernemers de komende jaren beter van dienst zijn.

Belangrijk: dit is hét moment om uw behoeften en wensen kenbaar te maken. Ook als het nog slechts een idee of voornemen betreft voor over enkele jaren. Dit najaar maakt de gemeente namelijk afspraken met de provincie voor de plannen die de komende jaren kunnen worden gerealiseerd. Neem dus vooral de moeite om de enquête in te vullen!

Onderstaand vindt u de link naar de online enquête. Helpt u de gemeente om de behoefte en wensen van ondernemers in kaart te brengen?

Link naar de enquête: https://vraagmonitor.nl/staphorst/

Benodigde tijd: invullen kost u ongeveer 10 minuten

Uiterlijke datum invullen: 16 september 2022

We stellen uw deelname zeer op prijs. Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente. Via mail w.bennink@staphorst.nl/c.zondag@staphorst.nl of telefonisch via 06 – 5580 3789/06 – 1389 3389.

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen en collectief faciliteren.