29 juni 2020

Enquête Sterk Techniek Onderwijs

Sterk Techniek Onderwijs, regio Kampen (STO) is bezig met een inventarisatie om hun plannen te kunnen uitrollen. STO vraagt bedrijven in de regio Staphorst daaraan mee te helpen door een enquête (quick scan) in te vullen en binnen twee weken (dus het liefst vóór 13 juli 2020) op te sturen. STO werkt aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. In deze regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen. De ICC ondersteunt dit verzoek. Helpt u ook mee? De enquête (quick scan) en bijbehorende brief kunt u hier downloaden.

Het bestuur van de ICC ontving het volgende bericht en vraagt haar leden hiervan kennis te nemen:

Beste dame/heer,

 

Ik schrijf u vanuit mijn rol rond STO op de Pieter Zandt sg en als projectteamlid Sterk techniek onderwijs regio Kampen.

 

Ik richt mij tot de bedrijven in Staphorst omdat meerdere leerlingen uit Staphorst bij ons op de Pieter Zandt sg als leerling zijn ingeschreven.

 

Het is best wat  stil rond Sterk Techniek onderwijs (STO), stil zal menig bedrijf ervaren.

Vol moed startten we met het Sterk Techniek onderwijs per 1 jan. 2020, de plannen lagen klaar. Maar wie had kunnen denken dat corona zoveel invloed had op werken, ontmoeten, samenwerken enz.

De plannen om een meeting met bedrijven en docenten van het VO op 1 april jl. te houden waren zover dat het draaiboek en de uitnodiging gereed lagen. Maar de inkt was nauwelijks opgedroogd toen we al deze plannen in de koelkast moesten zetten.

Plannen om u als bedrijven te informeren, u te vragen mee te denken, u te vragen waarin er een mogelijke vorm van samenwerking kan zijn.

Wat ons betreft is daarmee het Sterk Techniek Onderwijs niet van de baan!

 

Om STO verder uit te rollen is er behoefte aan informatie. Een inventarisatie.  Daarin kunt u ons helpen.

Omdat het fysieke contact nog steeds lastig te organiseren is doe ik het per mail.

De informatie die ik verkrijg deel ik in de STO regio Kampen met de andere scholen. (Ichthus en Almere college)

Dit helpt ons om daarna snel, gerichte stappen te ondernemen.

 

Wat hebben we met STO voor ogen ook al weer?

  • Extra aandacht voor Techniekonderwijs;
  • Inspelen op ontwikkelingen arbeidsmarkt;
  • Samen met bedrijven en MBO het techniekonderwijs Sterk, aantrekkelijk en innovatief maken.
  • Overtuigen dat techniek niet alleen vuil en zwaar werk is, waar alleen maar doeners erken maar dat techniek er is voor zowel praktisch -, maar ook theoretische georiënteerde leerlingen. Voor doeners, creatieve denkers, vernieuwers, maatschappelijke toepassers als ook voor ontdekkers. Dus iedereen kan in de techniek en technologie een baan kunnen vinden die bij hem/ haar past!

Wilt u daarom bijgaande Quick scan invullen en mij toesturen?  Ik zal na verwerking de uitkomsten delen op het STO platform in de regio zodat we hierna snel een en ander zou kunnen uitrollen.

Mag ik u vragen ca 10 min van uw tijd? In de scan graag in de middelste kolom uw keuze. De enquête (quick scan) en bijbehorende brief kunt u hier downloaden.

Bij voorbaat bedankt.

Met vriendelijke groet,

Leen van Wijngaarden
Docent, relatiebeheerder Sterk Techniek Onderwijs regio Kampen

E lvwijngaarden@pieterzandt.nl
T 038 87 00 837
Postadres:
Postbus 296, 8260 AG Kampen

De enquête (quick scan) en bijbehorende brief kunt u hier downloaden.

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen. Het gebeurt bij ICC Staphorst