Voor wie stappen onderneemt

Nog geen lid?

Word Noaberschap of ICC-lid

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Bedrijven kunnen lid worden van de ICC, met in achtneming van de volgende criteria:

- Moet gevestigd zijn in Staphorst of een (neven)vestiging hebben in Staphorst

- Oefent geen detailhandelsonderneming uit als natuurlijk persoon of als rechtspersoon.

- Is geen onderneming die uitsluitend werkzaam  is op agrarisch gebied.

Bedrijven  kunnen via het secretariaat zich aanmelden bij het bestuur, waarna in de eerstvolgende algemene ledenvergadering of bijeenkomst het bedrijf zal worden voorgedragen als lid.

 

De kosten voor het lidmaatschap van de ICC Staphorst bedragen:

 

  • € 300,00 per jaar voor een bedrijf met 1 lid.

 

  • € 450,00 per jaar voor een bedrijf met 2 leden.

 

  • Een lidmaatschap voor buitengewone leden geldt een tarief van € 100,00 per jaar.

 

 

Overige informatie:

 

  • 77 bedrijven met totaal 110 afgevaardigden zijn lid van de ICC.

 

  • Het bestuur van de ICC vergadert tenminste 3 x per jaar.

 

  • Er worden minimaal 5 bijeenkomsten georganiseerd, een algemene ledenvergadering (meestal in december), nieuwjaarsbijeenkomst i.s.m. S&B, een bedrijfsbezoek, een bijeenkomst met spreker en een uitje met de partners (meestal in de 1ste week van juli). Tijdens deze bijeenkomsten worden meestal door uitgenodigde relaties en partners van de ICC, verschillende interessante onderwerpen voor de bedrijven behandeld. Verder vergeten we de innerlijke mens niet en kan iedereen, onder het genot van een hapje en een drankje, naar hartelust netwerken.

 

  • De ICC vertegenwoordigt het belang van de (industriële) ondernemingen van Staphorst